DANFOSS AUTOMATIK - P314

NB Ventilation leverer aggregater færdigbygget med komplet Danfoss ECL Comfort ventilation automatik system, konfigureret og testkørt før afsendelse fra fabrikken, med medfølgende el-dokumentation.

Styring med regulatoren som også bruges til en lang række andre applikationer mht. til varme & komfortstyring, muliggør at systemet er ligeså tilgængeligt og brugervenligt som styringen af ens varmesystem i hjemmet. Betjening og overvågning kan foretages fra hvor som helst i verden via Danfoss ECL portalen på internettet.

Dokumentation og brugervejledning til ECL Comfort 310, applikation P314

 

Betjening

Aggregatet kan betjenes fra regulatorens eget display i styretavlen, eller fra et eksternt display der monteres hvor det ønskes.

Fra displayet kan man indstille alle aspekter af aggregatet, og overvåge værdier for bl.a. temperatur, tryk, og virkningsgrad. Indstillinger for reguleringen kan justeres i realtid. Sprog i display kan indstilles til bl.a. dansk, norsk og engelsk.

Det er muligt at fastlåse regulatorens indstillinger ved at tage applikationsnøglen ud af regulatoren. Efter 20 minutter vil man ikke kunne ændre indstillinger på den, før nøglen igen er sat i.

Hvis ECL regulatoren kobles til internettet, kan den sættes op til at fjernstyres over Danfoss ECL Portalen, så den kan betjenes fra hvor som helst i verden. På ECL Portalen vises en oversigt over status for alle dele af aggregatet, og hver enkelt del af reguleringen kan indstilles.

 


Kommunikation

Aggregatet kan kommunikere med og styres af eksisterende automatik som kommunikerer med modbus. Der kan tilkobles modbus, enten på klemmer i styretavlen, eller modbus over TCP/IP netværk. Der er desuden digital indgang til driftsignal til aggregatet, foruden forlænget drift. Aggregatet kan også køre som en selvstændig styring, uafhængigt af andet automatik.

 

Drift

Ved opstart af aggregatet vil følgende ske:

 1. Friskluft spjæld, og udsugnings spjæld åbnes.
 2. Cirkulationspumpe aktiveres, og kører efter behov.
 3. Ventilatorer startes.
 4. Diverse reguleringer frigives.

Under opstart undertrykkes relevante alarmer.

 

Aggregatet kan skifte mellem forskellige driftsformer med hver deres indstillinger for regulering af aggregatet:

 • Manuel drift: Reguleringer er deaktiveret, og man kan selv indstille hvor meget der skal være åbnet op for de forskellige komponenter.
 • Komfortdrift: Aggregatet regulerer efter komfort temp.
 • Sparedrift: Aggregatet regulerer efter spare temp.
 • Frost: Aggregatet er stoppet, og vil kun køre for at undgå frost i varmeflade.
 • Auto: Aggregatet skifter mellem komfortdrift og sparedrift ud fra en tidsplan som man selv kan indstille. Tidsplanen kan indstilles for hver enkelt dag i ugen og for hver dag kan man indstille op til 3 tidsperioder.

Der kan indstilles op til 4 ferieperioder fra en bestemt dato til en anden, hvor aggregatet kan være stoppet.

Uret skifter automatisk mellem sommer og vintertid.

 

Ekstern styring via digital signal

Regulatoren kan indstilles til at bruge en indgang til driftsignal. Når aktiveret vil den få aggregatet til at starte, og køre driftsformen indstillet.
Derudover kan en digital indgang også indstilles med forlænget drift. Hvis den aktiveres, vil aggregatet køre i et indstilleligt stykke tid efter aktivering. Kan f.eks bruges til startsignal fra en trykknap eller PIR-sensor.

 

Recirkulation

Aggregatet kan indstilles til at køre recirkulation indenfor bestemte perioder i tidsplanen. Når rumtemperaturen falder under indstillet temp, vil indblæsningsventilatoren starte og  varmefladen genopvarmer indeluften. (Aggregatet skal bestilles for recirkulation)

 

Disponibel udgang med egen tidsplan

En relæ udgang er konfigureret med egen tidsplan, så det er muligt at tilkoble et komponent der skal være tændt inden for bestemte tidspunkter i løbet af ugen.

 

Filtervagt

Automatikken overvåger tilluft og fraluft filtrene og vil give alarm når filtrene bør skiftes.

 

Brand & frost

Hvis temperaturen i indblæsningen eller udsugningen indikerer brand, stoppes aggregatet, og der afgives alarm.
Der er klemmer klar til tilkobling af ekstern digital brandalarm signal.

Hvis temperaturen på returvandet i varmefladen kommer under indstillet frosttemperatur, stoppes aggregatet, der afgives alarm, og frostbeskyttelse aktiveres.
Der er klemmer klar til tilkobling af en PT1000 frost temperatursensor, og ekstern digital frostalarm signal.

 

Alarmsignal

Der er klemmer klar til tilkobling af digital ekstern alarmsignal, som vil stoppe aggregatet.
Derudover er der også klemmer til udgangs alarmsignal fra aggregatet.

 

Montering

Nogle komponenter skal monteres udenfor aggregatet, og er derfor medleveret løst, eller tilkoblet et stykke kabel.

 • En aflåselig forsyningsadskiller er medleveret løst. Den skal monteres i nærhed af aggregatet, og tilkobles forsyningsklemmer i styretavlen.
 • Ekstern betjeningsdisplay er medleveret løst uden kabel, og kan tilkobles klemmer i styretavlen.
 • Indblæsningstemperaturføler skal monteres i indblæsningskanalen, med afstand til varme-/køleflade.
 • Udetemperaturføler skal monteres udenfor.
 • Tryktransmitter til Indblæsning- & udsugningskanal skal monteres til måling af kanaltryk, med afstand til bøjninger.
 • Til varme- / køleflade leveres ventil og ventilmotor løst. Cirkulationspumpe er ikke medleveret. Returvandsføler skal monteres til at måle på returvand i varmeflade.
 • Ved bestilling af aggregat med rumtemperaturføler, skal den placeres til måling af rumtemperatur.

 

Temperatur Regulering

Temperaturen reguleres trinløst ud fra ønsket temp setpunkt, med PI regulering af en varmeveksler, en varmeflade og evt. også en køleflade. Der reguleres ud fra temperaturen i indblæsningskanalen eller rumtemperaturen, afhængig af hvad aggregatet bestilles efter.

Hvis temperaturen er for høj, vil følgende ske i sekvens:

 1. Der lukkes ned for varmeventil
 2. Der reguleres ned for varmeveksler
 3. Der åbnes op for køleventil

Hvis temperaturen er for lav, vil følgende ske i sekvens:

 1. Der lukkes ned for køleventil
 2. Der reguleres op for varmegenvinder
 3. Der åbnes op for varmeventil

Trinene har et vist overlap, så f.eks. varmeventilen begynder at åbne op, før varmeveksleren er oppe på 100%, da de sidste procent af et element ikke gør så stor forskel når det kommer til virkningsgrad.

 

Varme- / køleflade

Varmeflade & køleflade vandkredsløb drives af en cirkulationspumpe, og reguleres trinløs ved hjælp af en motorventil der styres med 3-punkt styring.

 

Frostbeskyttelse

Varmefladen er frostbeskyttet ved at cirkulationspumpen startes og der åbnes for motorventilen når temperaturen på returvandet i varmefladen kommer under frostbeskyttelses temp. Denne funktion er altid aktiv, også når aggregatet er stoppet.

 

 

Ventilation Regulering

Ventilatorerne reguleres med PI regulering af motorhastigheden:

 • Tilluft ventilator reguleres ud fra ønsket indblæsningskanal Pa setpunkt, målt af indblæsnings tryktransmitteren.
 • Fraluft ventilator reguleres ud fra ønsket udsugningskanal Pa setpunkt, målt af udsugnings tryktransmitteren.

 

Hvis tryktransmitterne måler for højt eller lavt tryk i længere tid, kan der afgives alarm. Ønsket tryk setpunkt kan indstilles til at kompenseres i forhold til udetemperaturen, ud fra en  Pa / Temp setpunkt kurve. Det aktuelle trykniveau kan aflæses i displayet på ECL regulatoren.

Tryktransmitterne har desuden eget display til udlæsning.

 

Frekvensomformeren er indstillet efter ventilator motorens specifikationer, og finkalibreret ud fra en måling af motorens strømkarakteristik. En kopi af fabriksindstillingerne ligger i det aftagelige display, så det er muligt at genoprette konfigurationen i tilfælde af at frekvensomformeren skal skiftes. Hvis en frekvensomformer melder fejl, vil aggregatet stoppes og der afgives alarm.

 

  Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
  NB Ventilation A/S - Svanningevej 2 - 9220 Aalborg Øst - +45 98 31 52 44 -
  Webdesign: StyrHjemmesiden.dk