OJ ELECTRONICS AUTOMATIK

 

NB Ventilation har flere års erfaring i opbygning af aggregater med OJ Air2 automatik.

Aggregatet er færdigbygget med komplet Air2 automatik system, og er konfigureret og testkørt før afsendelse fra fabrikken, med medfølgende, el-dokumentation og brugervejledning.

Automatikken kombineret med et aggregat skræddersyet efter kundens ønsker, muliggør en løsning optimeret mht. til økonomi og energieffektivitet, uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

Dokumentation og brugervejledning til OJ Air2 systemet

 

Betjening

Ventilationsaggregatet betjenes fra en intuitiv håndterminal med en "tryk-og-drej" knap og grafisk display. Fra håndterminalen kan man overvåge og indstille aggregatets funktion.

 • Man vil kunne se en log over værdierne for temperatur, tryk og luftmængde op til 7 dage tilbage.
 • Sprog i display kan indstilles til bl.a. dansk, norsk og engelsk.
 • Der kan opsættes forskellige adgangsniveauer til forskellige brugergrupper ved hjælp af en brugerflade med flere niveauer.

 

 

Webinterface

Derudover fungerer Air2 regulatoren også som en webserver, og kan tilkobles ethernet netværk. Aggregatet kan derved overvåges og betjenes fra en hvilken som helst PC, tilkoblet samme netværk. Hvis der konfigureres port-forwarding på routeren, kan aggregatet også styres over internettet.

 

Kommunikation

Når det kommer til inkorporering i eksisterende bygningsautomatik, er aggregatet forberedt til flere kommunikationsprotokoller. Aggregatet er også i stand til at regulere som en selvstændig enhed, uafhængigt af andet automatik.

 • Modbus: Aggregatet er fra fabrikken forberedt for Modbus kommunikation, hvorigennem alle parametre for aggregatet kan tilgås. Modbus er den de-facto standard indenfor industriel kommunikation med bl.a. CTS systemer. Regulatoren har interface både til Modbus RTU 6P6C stik, & Modbus over TCP/IP netværk. 
 • BACnet: Aggregatet er fra fabrikken forberedt for BACnet kommunikation over TCP/IP, hvorigennem alle parametre for aggregatet kan tilgås. BACnet er en af de førende standarder indenfor industriel kommunikation med bl.a. CTS systemer.
 • Digitale ind- og udgange: Der er klemmer klar til tilkobling af digitale indgange til styring af f.eks. start, stop, og skift mellem høj og lav hastighed.

 

Drift

Ved opstart af aggregatet fra stoppet tilstand, vil følgende ske:

 1. Udsugningsventilatoren starter først, samtidig med at varmegenvindingen og varmefladen overstyres.
 2. Når udsugningensventilatoren er kommet op i hastighed, startes indblæsningsventilatoren. Denne funktion forhindrer frostfare under opstart.
 3. Når indblæsningsventilatoren er kommet op i hastighed, frigives overstyringen og aggregatet kører som normalt.

 

Aggregatet kan skifte mellem forskellige driftsformer med hver deres indstillinger for regulering af aggregatet:

 • Stop: Aggregatet er stoppet.
 • Lav hastighed: Aggregatet kører konstant i henhold til indstillede parametre for lav.
 • Høj hastighed: Aggregatet kører konstant i henhold til indstillede parametre for høj.
 • Ugeprogram: Aggregatet kører i henhold til indstillet ugeprogram. Ugeprogrammet kan indstilles for hver enkelt dag i ugen. For hver dag kan man indstille flere tidsperioder, hvor aggregatet henholdsvis kan være stoppet, køre lav hastighed, eller høj hastighed.

Det er muligt at indstille forlænget drift, hvor aggregatet kan køre samme driftsform over flere dage.

Uret skifter automatisk mellem sommer og vintertid.

 

Start, stop & forlænget drift via digital signal

Der er klemmer klar til tilkobling af ekstern signal til at styre aggregatet til at køre lav hastighed, høj hastighed, eller at stoppe.

Indgangen til høj hastighed kan indstilles med efterløbstid, sådan at den vil køre høj hastighed et stykke tid efter at signalet brydes. Kan f.eks. bruges til forlænget driftsignal fra trykknap eller PIR sensor.

 

Sommernatkøling

Uden for de indstillede driftstider vil en sommernatkøling funktion kunne køle rummet med udeluft uden brug af aktiv køling. (Aggregatet skal bestilles med rumtemperaturføler)

 

Natopvarmning & Recirkulation

Om natten når aggregatet er stoppet, vil natopvarmning funktionen kunne sikre at rumtemperaturen ikke falder under indstillet værdi.
Der lukkes for spjældene ud til, og åbnes for omluft-spjældet, så luften genopvarmes i stedet for at udskiftes. (Aggregatet skal bestilles for recirkulation)

 

Filter overvågning

Styringen overvåger filtrene, og vil melde når trykfaldet over filtrene overstiger det anbefalede maksimum tryktab, og filtrene bør skiftes.

 

Spjældmotorer

Tilluft- og fraluft spjældene åbnes og lukkes af spring-return spjældmotorer. Ved strømafbrydelse vil spjældene lukke automatisk.

 

Montering

Nogle komponenter skal monteres udenfor aggregatet, og er derfor medleveret løst, eller tilkoblet et stykke kabel. Ved forlængelse af Modbus kabel skal der bruges standard 6 leder fladkabel, og 6P6C stik.

 • En aflåselig forsyningsadskiller er medleveret løst. Den skal monteres i nærhed af aggregatet, og tilkobles forsyningsklemmer i styretavlen.
 • Håndterminalen til Air2 systemet er leveret løst, og skal tilkobles Air2 regulatoren i styretavlen.
 • Indblæsningsingstemperaturføler skal monteres til måling i indblæsningskanal, et stykke efter varme / køleflade.
 • Tryktransmitter til Indblæsning- / udsugningskanal skal monteres til måling af kanaltryk, med afstand til bøjninger.
 • Til varme- / køleflade leveres ventil og ventilmotor løst. Cirkulationspumpe er ikke medleveret.
 • Returvandsføler skal monteres til at måle på returvand i varmeflade.
 • Ved bestilling af aggregat med rumtemperaturføler, skal den placeres til måling af rumtemperatur. 

 

Alarmer

Alarmer i Air2 systemet deles op i A-alarmer og B-alarmer. A-alarmer vil stoppe aggregatet, mens B-alarmer vil indikere en unormal tilstand som ikke nødvendigvis stopper aggregatet. Alarmer kan kvitteres og ophæves fra håndterminalen.

I regulatorens webinterface vises der en side hvor man har en oversigt over alle aktive alarmer på aggregatet, alle potentielt kommende alarmer, og en log over alle tidligere alarmer.


Alarm relæ

En potentialfrit relækontakt mellem to klemmer i styretavlen vil slutte ved aktiv A-alarm.

 

Ekstern brandalarm

Der er mulighed for tilkobling af ekstern brand NC signal mellem to klemmer i styretavlen. Hvis signalet mellem klemmerne brydes vil A-alarm ”Brand alarm” aktiveres.
Ved brandalarm vil ventilatorerne overstyre til en indstillelig hastighed, indtil alarmen kvitteres fra håndterminalen.

 

Ekstern brandtermostat

Der er klemmer klar til tilkobling af en ekstern brandtermostat. Hvis signal mellem klemmerne brydes, vil den melde ekstern brandtermostat alarm, og aggregatet stoppes.

 

 

Temperatur Regulering

Temperaturen reguleres trinløst ud fra indstillet setpunkt, med PI regulering af en varmeveksler, og varme-/køleflade.

Indblæsnings-temperaturen vil altid ligge indenfor minimum og maksimum acceptabel værdi. Hvis ude-temperaturen er lavere end hvad varmebatteriet er dimensioneret til, vil luftmængden automatisk regulere ned, sådan at indblæsnings-temperaturen opretholdes.

Temperaturreguleringen kan have følgende funktioner:

 • Konstant indblæsningstemperatur: Temperaturen reguleres i henhold til konstant indblæsningstemperatur målt af indblæsningsføleren placeret i indblæsningskanalen.
 • Konstant udsugningstemparatur: Temperaturen reguleres i henhold til konstant udsugningstemperatur målt af udsugningsføleren placeret i udsugningskanalen.
 • Konstant rumtemperatur: Temperaturen reguleres i henhold til konstant rumtemperatur målt af rumføleren placeret i rummet. (Rumtemperaturføler skal medbestilles og monteres efter levering)
 • Konstant ind/ud differens: Temperaturen reguleres i henhold til differensen mellem indblæsnings- og udsugningstemperaturen, sådan at indblæsningstemperaturen skal være en vis værdi lavere end udsugningstemperaturen. (Rumtemperaturføler skal medbestilles og monteres efter levering)

 

Sommer / vinter kompensering

Der kan indstilles sommer / vinter kompensering hvor det valgte temperatursetpunkt automatisk forskydes i forhold til udetemperaturen om sommeren og/eller vinteren.

 

Varmeveksler

Der bruges en varmeveksler til genvinding af varmen fra afkastluften. Varmegenvinding foretages af enten en rotorveksler, krydsveksler, eller med væskekoblede batterier.
Rotorvekslerens virkningsgrad reguleres trinløst med modulerende hastighedsregulering af omdrejningshastigheden på dens motor. Krydsvekslerens virkningsgrad reguleres ved at bypass spjældet gradvis åbnes eller lukkes.

    


Kølegenvinding

Kølegenvinding kan aktiveres, så varmeveksleren vil blive brugt til køling hvis udetemperaturen er højere end rum- eller udsugningstemperaturen.

 

Varmeflade & køleflade

Varme kan bestilles med en vandvarmeflade, en oliebrænder eller gasbrænder.
Vandvarme- & køleflade vandkredsløb drives af en cirkulationspumpe, og reguleres trinløst med en motorventil der styres med analog 0-10V signal.

Frostbeskyttelse

Når temperatursensoren på varmeflade returvandet nærmer sig indstillet frostbeskyttelses minimum temperatur, vil motorventilen åbnes så varmen øges.
Denne funktion vil altid være aktiv, også når aggregatet er stoppet.
Hvis maksimal varmetilførsel ikke er nok til at opretholde frostbeskyttelses minimum temperatur, udløses alarm og ventilatorer stoppes.

 

Ventilator Regulering

Luftmængden reguleres med PI regulering af hastigheden på ventilatorerne. Ventilationsniveau kan kompenseres afhængig af udetemperaturen. Ved faldende udetemperatur kan ventilatorhastigheden sænkes i henhold til indstillet kurve.

Frekvensomformeren er indstillet efter ventilator motorens specifikationer. Hvis en frekvensomformer melder fejl, vil aggregatet stoppes og afgive alarm.

Hvis aggregatet er bestilt med Danfoss frekvensomformere, er de finkalibreret ud fra en måling af motorens strømkarakteristik, og en kopi af fabriksindstillingerne ligger i det aftagelige display, så det er muligt at genoprette konfigurationen i tilfælde af at frekvensomformeren skal skiftes.

Flowstyring

 • Indblæsningsventilator reguleres i henhold til ønsket flow/luftmængde i indblæsning.
 • Udsugningsventilator reguleres i henhold til ønsket flow/luftmængde i udsugning.

Luftmængden beregnes ud fra ventilator hjulets luftkarakteristik (k-faktor), og forskellen mellem det statiske tryk før ventilatoren og det statiske tryk på det smalleste sted i ventilatorhjulet.

Trykstyring

Der er flere valgmuligheder inden for trykstyring:

Konstant tryk:

 • Indblæsningsventilator reguleres i henhold til ønsket tryk i indblæsningskanal.
 • Udsugningsventilator reguleres i henhold til ønsket tryk i udsugningskanal.

Udsugning slave:

 • Indblæsningsventilator reguleres i henhold til ønsket tryk i indblæsningskanal.
 • Udsugningsventilator reguleres som slave af indblæsningsventilatoren med en indstillet procentvis hastigheds forskydning.

Indblæsning slave:

 • Udsugningsventilator reguleres i henhold til ønsket tryk i udsugningskanal.
 • Indblæsningsventilator reguleres som slave af udsugningsventilatoren med en indstillet procentvis hastigheds forskydning

 

  Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
  NB Ventilation A/S - Svanningevej 2 - 9220 Aalborg Øst - +45 98 31 52 44 -
  Webdesign: StyrHjemmesiden.dk